Welkom bij Fybernots!

Veilige betalingsmethode door Klarna en Paypal.

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Fybernot, te vinden op www.fybernots.com/

Door deze website te bezoeken gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. 

De volgende terminologie is van toepassing op deze algemene voorwaarden, privacyverklaring en disclaimer en alle overeenkomsten: "klant", "u" en "uw" verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en in overeenstemming is met de algemene voorwaarden van het bedrijf. "Het bedrijf", "onszelf", "wij", "onze" en "ons" verwijst naar ons bedrijf. "Partij", "Partijen" of "Ons" verwijst naar zowel de Klant als onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling uitwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar hetzelfde.

Wafspraak / klacht

Wij bieden garantie op alle bij ons gekochte producten. De garantie is van toepassing gedurende 1 jaar vanaf de datum waarop u uw bestelling ontvangt. Als de klant verwijst naar de garantie, dan stellen onze deskundige medewerkers in de eerste plaats de oorzaak van de schade vast. De klant betaalt alle verzendkosten in het geval van reparaties onder garantie.

Retourneren

Retourneren binnen 30 dagen vanaf de leveringsdatum. Neem voor retouren contact met ons op en wij boeken de retour voor je. Alle producten moeten worden geretourneerd in dezelfde staat waarin ze zijn aangekomen om de retourzending geldig te maken. Verzending is overal ter wereld gratis. Retourneren is gratis in heel Zweden. Anders betaalt de klant voor het retourneren. We hebben een contract met koeriersbedrijven en kunnen de retourzending beheren. Neem contact met ons op voor het geval retournering vereist is. Zorg ervoor dat het product in dezelfde staat is. Retourneren is van toepassing zodra we het pakket hebben ontvangen en de inspectie is voltooid.

Verzending

De verwerkingstijd is maximaal 3 dagen. Na de verwerking wordt de bestelling overgedragen aan het koeriersbedrijf. Normale levertijd is binnen 3-6 dagen uitzonderingen zoals COVID-19 kan de levertijd beïnvloeden. We hebben een contract met de volgende koeriersdiensten. Gewoonlijk zijn btw en douane inbegrepen in de prijs onder de economische gebieden van de EU. Er zijn speciale btw- en douaneregels in bepaalde regio's binnen de EU. Het verzendbedrijf kan dus een extra bedrag in rekening brengen als uw regio exclusief btw is. Volg de link welke regio's en landen onder deze categorie vallen op: BTW en AANGEPASTE REGELS

UPS transportvoorwaarden http://www.ups.com/media/sv/terms_carriage_eur.pdf

FedEx transportvoorwaarden http://fedex.com/se_english/services/terms/index.html

DHL transportvoorwaarden http://www.dhl.se/sv/express/skicka_foersaendelser/transportinformation/terms_conditions.html#international
PostNord https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor/villkor

Niet ontvangen pakketten

Artikelen die zijn besteld maar niet zijn ontvangen of aan ons zijn geretourneerd omdat u als koper ondanks herhaalde afleverpogingen niet beschikbaar bent geweest, wordt SEK 495 inclusief btw administratiekosten in rekening gebracht. Voor speciale bestellingen wordt de volledige bestelwaarde in rekening gebracht.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door Fybernots te openen, stemde u ermee in om cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van Fybernots.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gebruikersgegevens voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden in te schakelen om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze partners / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Vergunningen

Tenzij anders vermeld, bezitten Fybernots en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Fybernots. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanuit Fybernots voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je mag niet:

 • Herpubliceer materiaal van Fybernots
 • Materiaal van Fybernots verkopen, verhuren of in sublicentie geven
 • Materiaal van Fybernots reproduceren, dupliceren of kopiëren
 • Inhoud van Fybernots opnieuw distribueren

Deze overeenkomst vangt aan op de datum van dit persbericht.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om in bepaalde delen van de website meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen. Fybernots filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt opmerkingen niet voordat ze op de website zijn verschenen. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van Fybernots, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de standpunten en meningen van de persoon die hun mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, is Fybernots niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik en/of het plaatsen van en/of verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Fybernots behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en alle opmerkingen te verwijderen die als ongepast of beledigend kunnen worden beschouwd of die een schending van deze algemene voorwaarden veroorzaken.

Garandeert u en bevestigt dat:

 • U heeft recht op de reacties op onze website plaatsen en beschikken over alle benodigde vergunningen en toestemmingen om dit te doen;
 • De Commentaren vallen geen enkel intellectueel eigendomsrecht aan, inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patent of handelsmerk van een derde partij;
 • De commentaren bevatten geen lasterlijk, beledigend, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk op de privacy vormt
 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt voor het werven of bevorderen van zakelijke of aangepaste of aanwezig commerciële activiteiten of onwettige activiteit.

U verleent Fybernots hierbij een niet-exclusieve licentie om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om uw opmerkingen te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinks naar onze Content

De volgende organisaties kunnen naar onze Website linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming:

 • Overheidsinstanties;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;
 • Distributeurs van onlineadvertenties kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en
 • Systeembrede geaccrediteerde bedrijven, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidscentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten en / of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en / of bedrijven;
 • dot.com community-sites;
 • verenigingen of andere groepen die goede doelen vertegenwoordigen;
 • online directory distributeurs;
 • internet portals;
 • boekhoud-, wet- en adviesbureaus; en
 • onderwijsinstellingen en brancheorganisaties.

We keuren koppelingsverzoeken van deze organisaties goed als we besluiten dat: (a) de koppeling ons niet ongunstig zou doen overkomen voor onszelf of onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie heeft geen negatieve gegevens bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Fybernots; en (d) de link is in de context van algemene informatie over bronnen.

Deze organisaties kunnen naar onze startpagina linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) betekent niet onterecht sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past in de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent om naar onze website te linken, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar Fybernots. Vermeld alstublieft uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens evenals de URL van uw site, een lijst met alle URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt verwijzen koppeling. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website maken:

 • Door het gebruik van onze corporate naam; of
 • Door gebruik te maken van de uniforme resource locator die is gekoppeld aan; of
 • Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website die gekoppeld is aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van Fybernots of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

iFrames

Zonder voorafgaande toestemming en schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze Webpagina's maken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze Website wijzigen.

Content Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website wordt weergegeven. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw Website ontstaan. Geen enkele link (en) mag op een website worden weergegeven die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de inbreuk of andere schending van rechten van derden schendt, anderszins schendt of pleit.

Uw privacy

Lees het privacybeleid

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om alle links of een bepaalde link naar onze website te verwijderen. U stemt ermee in om op verzoek alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door continu te linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en deze voorwaarden en koppelingen te volgen.

Verwijdering van links op onze website

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook beledigend is, kunt u op elk moment contact met ons opnemen en ons op de hoogte stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen overwegen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

We zorgen er niet voor dat de informatie op deze website correct is, we garanderen niet dat deze volledig of nauwkeurig is; evenmin beloven we om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Disclaimer

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel;
 • beperken of uitsluiten van onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of bedrog;
 • beperken een van onze of uw schulden op een manier die niet onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan; of
 • sluiten een van onze of uw verplichtingen die niet onder de geldende wetgeving kan worden uitgesloten.

De beperkingen en verbodsbepalingen van aansprakelijkheid die in deze Sectie en elders in deze disclaimer zijn vastgelegd: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Powered By